White Horse
 

global block iframe

 

White Horse

Cưa cắt tỉa cành White Horse K-365
Đăng ngày 27-03-2016 01:59:54 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse K-365 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, Rất phù hợp trong vườn bonsai, cây ăn trái như cây nhãn, cây cà-phê, cấy bưởi, cây quýt, cây vải, cây chôm chôm, vv….. lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 365mm
Tổng chiều dài 550mm
Độ sâu răng 2.8mm
Trọng lượng 237g

Cưa cắt tỉa cành White Horse K-330
Đăng ngày 27-03-2016 01:51:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse K-330 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 330mm
Tổng chiều dài 505mm
Độ sâu răng 2.4mm
Trọng lượng 207g

Cưa cắt tỉa cành White Horse K-335
Đăng ngày 27-03-2016 01:43:13 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse K-335 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi, dùng cắt tỉa cành cây ăn trái, cây xoài, cây quýt, cà-phê, cây nhãn, cây bưởi và rất phù hợp trong vườn hoa bonsai vv…. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 335mm
Tổng chiều dài 510mm
Độ sâu răng 2.8mm
Trọng lượng 209g

Cưa cắt tỉa cành White Horse K-300
Đăng ngày 27-03-2016 01:37:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse K-300 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 300mm
Tổng chiều dài 475mm
Độ sâu răng 2.4mm
Trọng lượng 199g

Cưa cắt tỉa cành White Horse K-270
Đăng ngày 27-03-2016 01:35:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse K-270 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 270mm
Tổng chiều dài 445mm
Độ sâu răng 2.4mm
Trọng lượng 190g

Cưa cắt tỉa cành White Horse JA-335
Đăng ngày 27-03-2016 01:34:07 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse JA-335 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 335mm
Tổng chiều dài 520mm
Độ sâu răng 2.8mm
Trọng lượng 209g

Cưa cắt tỉa cành White Horse JA-365
Đăng ngày 27-03-2016 01:29:07 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse JA-365 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi, giá rẻ giúp người sử dụng cảm thấy giá thành hợp lý yên tâm về chất lượng và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 365mm
Tổng chiều dài 550mm
Độ sâu răng 2.8mm
Trọng lượng 237g

Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-330
Đăng ngày 27-03-2016 12:48:40 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-330 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 330mm
Tổng chiều dài 510mm
Độ sâu răng 3.75mm
Trọng lượng 225g

Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-310
Đăng ngày 27-03-2016 12:47:05 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-310 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 310mm
Tổng chiều dài 480mm
Độ sâu răng 3.75mm
Trọng lượng 210g

Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-280
Đăng ngày 27-03-2016 12:45:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-280 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 280mm
Tổng chiều dài 415mm
Độ sâu răng 3.75mm
Trọng lượng 200g

Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-250
Đăng ngày 27-03-2016 12:43:07 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-250 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 250mm
Tổng chiều dài 412mm
Độ sâu răng 3.75mm
Trọng lượng 195g

Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-220
Đăng ngày 27-03-2016 12:41:10 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-220 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 220mm
Tổng chiều dài 390mm
Độ sâu răng 3.75mm
Trọng lượng 190g

Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-190
Đăng ngày 27-03-2016 12:37:32 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse LX-190 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 190mm
Tổng chiều dài 365mm
Độ sâu răng 3.75mm
Trọng lượng 180g

Cưa cắt tỉa cành White Horse T-330
Đăng ngày 27-03-2016 11:56:00 AM
Giá : 1 VND
Cưa cắt tỉa cành White Horse T-330 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 330mm
Tổng chiều dài 520mm
Độ sâu răng 4mm
Trọng lượng 280g

Cưa cắt tỉa cành White Horse T-310
Đăng ngày 27-03-2016 11:54:00 AM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse T-310 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi. Xuất xứ Hàn Quốc
Chiều dài lưỡi 310mm
Tổng chiều dài 500mm
Độ sâu răng 4mm
Trọng lượng 270g

Cưa cắt tỉa cành White Horse T-280
Đăng ngày 27-03-2016 11:51:00 AM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse T-280 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén. Xuất xứ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi 280mm
Tổng chiều dài 470mm
Độ sâu răng 4mm
Trọng lượng 260g

Cưa cắt tỉa cành White Horse T-250
Đăng ngày 27-03-2016 11:49:00 AM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse T-250 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, được sản xuất theo Công Nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi 250mm
Tổng chiều dài 440mm
Độ sâu răng 4mm
Trọng lượng 250g

Cưa cắt tỉa cành White Horse T-220
Đăng ngày 27-03-2016 11:47:00 AM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse T-220 Lưỡi cưa thiết kế sole nhau giúp đường cưa không đị kẹt lưỡi, Cưa White Horse Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi 220mm
Tổng chiều dài 410mm
Độ sâu răng 4mm
Trọng lượng 248g

Cưa cắt tỉa cành White Horse T-190
Đăng ngày 27-03-2016 11:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse T-190 Lưỡi cưa được thiết kế sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa, lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có túi đựng bảo vệ lưỡi giúp người sử dụng cảm thấy yên tâm và thoải mãi.
Chiều dài lưỡi 190mm
Tổng chiều dài 380mm
Độ sâu răng 4mm
Trọng lượng 240g

Cưa cắt cành súng White Horse TH-6S (300)
Đăng ngày 25-03-2016 10:49:01 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt cành súng White Horse TH-6S (300) cưa có túi bảo vệ lưỡi, cưa hình dạng như một súng ca-bồi lưỡi cưa sắc bén răng cưa được thiết kế răng sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa. Giúp người sử dụng cảm thấy thoải mãi.
Chiều dài lưỡi 300mm
Tổng chiều dài 458mm
Độ răng 4.0mm
Trọng lượng 120g

1 2 3  Trang sau
 

Hỗ trợ khách hàng

 • Anh Tú
  Tư vấn & bán hàng

  0907 230 239(Mr. Tú)

  0966 230 239(Mr. Tú)Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 12
 • Khách viếng thăm: 11
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 799
 • Tháng hiện tại: 24273
 • Tổng lượt truy cập: 2276070

Xổ số Minh ngọc