Dụng cụ làm vườn
 

global block iframe

 

Dụng cụ làm vườn

Cưa cành trên cao White Horse CUAH-6.3
Đăng ngày 25-03-2016 10:05:34 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cành trên cao White Horse CUAH-6.3 lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có thể gập lại được giúp việc di chuyển dễ dàng, răng cưa được thiết kế răng sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa. Giúp người sử dụng cảm thấy thoải mãi.
Tổng chiều dài 2440 ~ 6310mm
Độ răng 5.5mm
Trọng lượng 2600g

Cưa cành trên cao White Horse CUAH-5.1
Đăng ngày 25-03-2016 09:59:57 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cành trên cao White Horse CUAH-5.1 lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có thể gập lại được giúp việc di chuyển dễ dàng, răng cưa được thiết kế răng sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa. Giúp người sử dụng cảm thấy thoải mãi.
Tổng chiều dài 1980 ~ 5103mm
Độ răng 5.5mm
Trọng lượng 2000g

Cưa cành trên cao White Horse CUAH-3.6
Đăng ngày 25-03-2016 09:54:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cành trên cao White Horse CUAH-3.6 lưỡi cưa sắc bén, lưỡi cưa có thể gập lại được giúp việc di chuyển dễ dàng, răng cưa được thiết kế răng sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa. Giúp người sử dụng cảm thấy thoải mãi.
Tổng chiều dài 1880 ~ 3600mm
Độ răng 5.5mm
Trọng lượng 1486g

Cưa cành trên cao White Horse CUAH-2.1
Đăng ngày 25-03-2016 09:49:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cành trên cao White Horse CUAH-2.1 lưỡi cưa sắc bén, răng cưa được thiết kế răng sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa. Giúp người sử dụng cảm thấy thoải mãi.
Tổng chiều dài 1950mm
Độ răng 5.5mm
Trọng lượng 890g

Cưa cành White Horse CU-47 trên cao
Đăng ngày 25-03-2016 09:36:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cành White Horse CU-47 trên cao có thể gắn cán thay đổi chiều dài CUAL-3.1-4.6-5.8-6.6 lưỡi cưa phủ lớp chống rỉ sét, độ sắc bén, răng cưa được thiết kế răng sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi và bị kẹt khép mạch cưa. Giúp người sử dụng cảm thấy thoải mãi.
Tổng chiều dài 650mm
Độ dày lưỡi, răng 4.5mm
Trọng lượng 445g

Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-6.6
Đăng ngày 25-03-2016 09:18:49 PM
Giá : Liên hệ
Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-6.6
Chiều dài tổng thể 2650 ~ 6600mm
Trọng lượng 2500g

Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-5.8
Đăng ngày 25-03-2016 09:16:36 PM
Giá : Liên hệ
Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-5.8
Chiều dài tổng thể 2320 ~ 5815mm
Trọng lượng 2300g

Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-4.6
Đăng ngày 25-03-2016 09:08:42 PM
Giá : Liên hệ
Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-4.6
Chiều dài tổng thể 1870 ~ 4615mm
Trọng lượng 1750g

Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-3.1
Đăng ngày 25-03-2016 09:04:54 PM
Giá : Liên hệ
Cán thay đổi chiều dài White Horse CUAL-3.1
Chiều dài tổng thể 1767 ~ 3110mm
Trọng lượng 1050g

Kéo tỉa cành hàng rào White Horse A-1000/ A-2000/ A-3000
Đăng ngày 24-03-2016 10:22:00 PM
Giá : Liên hệ
Kéo tỉa cành hàng rào White Horse A-1000 lưỡi kéo được phủ lớp chống rỉ sét, độ sắc bén, tay cầm cao su chống trơn giúp người sử dụng cầm thoải mãi các góc cạnh. Được sản suất theo công nghệ dây chuyền Công Nghệ Hàn Quốc.
Mã hàng: White Horse A-1000
Chiều dài lưỡi 180mm
Tổng chiều dài lưỡi 725mm
Trọng lượng 760g

Mã hàng: White Horse A-2000
Chiều dài lưỡi 180mm
Tổng chiều dài lưỡi 725mm
Trọng lượng 760g

Mã hàng: White Horse A-3000
Chiều dài lưỡi 180mm
Tổng chiều dài lưỡi 700mm
Trọng lượng 830g

Cưa cắt tỉa cành White Horse J-210 (210)
Đăng ngày 24-03-2016 10:14:29 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse J-210 (210), lưỡi cưa dao găm , lưỡi được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, lưỡi cưa chống rỉ, tay cầm thiết kế chắc chắn ôm vừa vào tay cầm thoải mãi. Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi cưa 210mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 360mm
Độ dày lưỡi, răng 2.15mm
Trọng lượng 110g

Cưa cắt tỉa cành White Horse BM-360 (360)
Đăng ngày 24-03-2016 10:05:58 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse BM-360 (360), lưỡi cưa có vỏ bảo vệ, lưỡi được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, lưỡi cưa chống rỉ, tay cầm thiết kế chắc chắn ôm vừa vào tay cầm thoải mãi. Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi cưa 360mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 560mm
Độ dày lưỡi, răng 4.0mm
Trọng lượng 280g

Cưa cắt tỉa cành White Horse KS-180 (180)
Đăng ngày 24-03-2016 09:59:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse KS-180 (180), lưỡi có thể gập lại, cưa được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, lưỡi cưa chống rỉ, tay cầm thiết kế chắc chắn ôm vừa vào tay cầm thoải mãi. Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi cưa 180mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 393mm
Độ dày lưỡi 4.0mm
Trọng lượng 240g

Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-8 (150)
Đăng ngày 24-03-2016 09:54:19 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-8 (150), lưỡi cưa được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, lưỡi cưa chống rỉ, tay cầm thiết kế chắc chắn ôm vừa vào tay cầm thoải mãi. Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi cưa 150mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 344mm
Độ dày lưỡi 4.0mm
Trọng lượng 160g

Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-6 (270)
Đăng ngày 24-03-2016 09:49:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-6 (270), lưỡi cưa được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, lưỡi cưa chống rỉ, tay cầm thiết kế chắc chắn ôm vừa vào tay cầm thoải mãi. Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi cưa 270mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 428mm
Độ dày lưỡi 4.0mm
Trọng lượng 112g

Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-6 (240)
Đăng ngày 24-03-2016 09:42:16 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-6 (240), lưỡi cưa được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, lưỡi cưa chống rỉ. Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài lưỡi cưa 240mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 398mm
Độ dày lưỡi 3.75mm
Trọng lượng 105g

Cưa tỉa và cắt cành White Horse TH-6 (210)
Đăng ngày 24-03-2016 09:27:00 PM
Giá : Liên hệ
Cưa cắt tỉa cành White Horse TH-6 (210), lưỡi cưa được thiết kế răng cưa sole nhau giúp đường cưa không bị dính lưỡi, Lưỡi cưa chống rỉ.
Chiều dài lưỡi cưa 210mm
Tổng chiều dài lưỡi cưa 368mm
Độ dày lưỡi 3.75mm
Trọng lượng 100g
 

Cưa lưỡi liềm White Horse C-12
Đăng ngày 23-03-2016 09:06:28 PM
Giá : Liên hệ
Cưa White Horse C-12 công nghệ Hàn Quốc.
Tổng chiều dài 505mm
Trọng lượng 355g

Cưa lưỡi liềm White Horse C-11
Đăng ngày 23-03-2016 09:01:14 PM
Giá : Liên hệ
Cưa White Horse công nghệ Hàn Quốc.
Tổng chiều dài 530mm
Trọng lượng 220g

Kéo cắt cành White Hore 190V
Đăng ngày 23-03-2016 08:53:09 PM
Giá : Liên hệ
Kéo cắt cành White Hore 190V Công nghệ Hàn Quốc.
Chiều dài 190mm
Trọng lượng 120g

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Hỗ trợ khách hàng

 • Anh Tú
  Tư vấn & bán hàng

  0907 230 239(Mr. Tú)

  0966 230 239(Mr. Tú)Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 13
 • Khách viếng thăm: 11
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 696
 • Tháng hiện tại: 27361
 • Tổng lượt truy cập: 954399

Xổ số Minh ngọc